Favorites

1. KAM SKIRTA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės marimotors.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, UAB „Marimotorai” (toliau – Marimotors) paslaugų gavėjai, Marimotors prekių įgijėjai, asmenys, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Marimotors socialinės žiniasklaidos paskyrose bei sutikę gauti Marimotors rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys renginiuose bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai Jūs apsilankote Interneto svetainėje ir (ar) įsigyjate Marimotors parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, atliekate aktyvius veiksmus Marimotors socialinės žiniasklaidos paskyrose, dalyvaujate mūsų renginiuose ar sutinkate, kad Marimotors su Jumis susisiektų ir teiktų rinkodaros medžiagą.

2. APIE MUS

Marimotors yra Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios kodas yra 153698051, registruotos buveinės adresas Santaikos g. 26, LT-62123 Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę yra kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras” Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@marimotors.lt, telefono numeris +37031571161.

3. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, transporto priemonės valstybinį numerį, kurią apie Jus Marimotors renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Marimotors nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Marimotors socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Siekiame suteikti Jums kuo daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame tokius asmens duomenis, kad pateikdami juos Marimotors žinotumėte, kaip jie bus naudojami.

4. KAIP IR KODĖL RENKAME BEI NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Marimotors yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galite tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • interneto svetainės (marimotors.lt) lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Marimotors per Marimotors paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • su mumis susisiekusius asmenis;
 • asmenis, įsigijusius automobilius;
 • asmenis, kurie naudojasi mūsų paslaugomis (pvz. bandomieji važiavimai ir kt.) ir techninės priežiūros paslaugomis;
 • asmenis, kurie sutinka gauti mūsų rinkodaros medžiagą;
 • asmenis, kurie dalyvauja mūsų renginiuose;
 • kandidatus į darbo vietą.

4.1. Mūsų interneto svetainių lankytojai

4.1.1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

 • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.
 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

4.1.2. Trečiųjų šalių paslaugos

 • Kiekvieną kartą, kai apsilankote mūsų Interneto svetainėje mūsų vardu ir mūsų teisėtais interesais naudojasi trečiosios šalies programine įranga „Google Analytics” ir renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų svetaine, pavyzdžiui, fiksuoja Jūsų veiksmus svetainėje ir nustato lankytojo elgesio modelius. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi mūsų interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip mūsų svetainė veikia, ir kaip ją galėtume pagerinti. Mes nenustatinėjame lankytojų asmens tapatybės ir neleidžiame to daryti programai „Google Analytics”.
 • Mūsų interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube” vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube” kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube” privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/

4.2. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like” ir „Follow” naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

4.2.1. Tinkle „Facebook” – @Marimotors, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

4.3. Susisiekite su mumis

Mūsų interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite su mumis susisiekti. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite savo vardą, pavardę, telefono numerį, pasirinktą laiką susitikimui ir artimiausią saloną.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose

laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Daugiau nei prieš 5 metus gautus pranešimus ištriname kas kalendorinius metus kiekvieną kalendorinių metų sausio 15 dieną, išskyrus informaciją, kurios saugojimui

Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams

administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

4.4. Specialioms kategorijoms priklausančių asmens duomenų rinkimas

Mes nerenkame Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų (asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir orientaciją). Jei Jūs savo iniciatyva mums šiuos duomenis atskleisite, mes laikysime, kad tai yra jūsų aiškus sutikimas, kad minėti duomenys būtų tvarkomi. Tačiau, jei Marimotors neturės teisėto tikslo tokių duomenų rinkimui, duomenys bus be nepagrįsto delsimo ištrinti, o į Jus bus kreiptasi (jei tai bus būtina) su prašymu susisiekti su mumis neatskleidžiant tokių duomenų.

4.5. Asmens duomenys, renkami ketinant įsigyti automobilį

Jums atvykus į mūsų klientų aptarnavimo padalinį ir paprašius pateikti pasiūlymą dėl automobilio pardavimo telekomunikacijų ar kitomis ryšio priemonėmis, prašysime

Jūsų susipažinti su privatumo pranešimu ir pateikti Jūsų asmens duomenis tikslu išsiųsti Jums pasiūlymą. Tam bus reikalingi tokie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, dominantis automobilis. Tam, kad geriau suprastume Jūsų poreikius, savo pasirinkimu galėsite mums pateikti kitą papildomą informaciją: jūsų turimo automobilio markė ir modelis, pagaminimo metai.

Jūsų pasirinkimu galėsite gauti visą informaciją ir pasiūlymus apie visų mūsų platinamų prekių ženklų ir gamintojų automobilius arba tik tuos, kuriais domitės. Galėsite

pasirinkti gauti pasiūlymus iš Marimotors ir konkretaus gamintojo ar su juo susijusio asmens, finansavimo paslaugas teikiančių ir draudimo įmonių.

Minėti duomenų valdytojai tvarkys Jūsų duomenis pardavimų skatinimo tikslu (tiesioginė rinkodara, įskaitant naujienlaiškius, pranešimus apie naujus automobilius,

paslaugas, renginius, paklausimai apie aptarnavimą ir kt.).

Jūsų sutikimas galios 5 (penkerius) metus. Po to Jūsų duomenys, surinkti šiuo tikslu, bus ištrinti ar sunaikinti.

4.6. Asmens duomenus, renkami įsigyjant automobilį

Jums nusprendus įsigyti automobilį, paprašysime Jūsų mums pateikti Jūsų asmens duomenis.

Tokie asmens duomenys apima pirkėjo vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir mokėjimo duomenis, kuriuos privalome surinkti norėdami sudaryti su Jumis sutartį ir parduoti Jums automobilį. Taip pat paprašysime mums parodyti savo asmens identifikavimo dokumentą.

Jei perkate automobilį įmonės vardu, tačiau nesate asmuo įgaliotas veikti įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu. Mums taip pat būtina žinoti Jūsų vardą, pavardę, adresą (jei šie duomenys nesutampa su pirkėjo duomenimis), kontaktinius duomenis, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą (jei aktualu).

Šią informaciją renkame sutarties vykdymo pagrindu, kad galėtumėme valdyti ir administruoti pirkimo procesus bei mūsų santykius su Jumis, pavyzdžiui, susisiekti su Jumis telefonu ir pranešti, kad Jūsų automobilis yra paruoštas perduoti, bei pristatyti jį į atitinkamą veiklos vykdymo vietą, vykdyti pranešimus apie prekių defektų taisymą, priminti apie techninę apžiūrą dėl garantijos taikymo. Jūsų asmens kodas bus tvarkomas skolų išieškojimo tikslais.

Prie sutarties Jums taip pat bus pateiktas privatumo pranešimas, su kuriuo Jūs turėsite susipažinti ir pažymėti savo pasirinkimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei kitais jame nurodytais tikslais.

Mes saugosime Jūsų pasirašytą automobilio pirkimo sutartį bei kitus su pirkimu susijusius asmens duomenis atspausdintuose dokumentuose, kurie laikomi fizinėje rinkmenų kaupimo sistemoje, esančioje centre, kuriame įsigijote pirkinį.

Jūsų pateiktų duomenų valdytojai taip pat bus ir atitinkamo mūsų atstovaujamo prekių ženklo automobilių gamintojai bei su jais susijusios įmonės ir Marimotors (jei ji atstovauja konkretų gamintoją), kurie naudos Jūsų pateiktus duomenis siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Marimotors, garantinio aptarnavimo, pranešimo apie automobilių defektų taisymą tikslais. Šiuos duomenis minėti asmenys valdys Marimotors ir gamintojo teisėtų interesų pagrindu, siekiant tinkamos kompensacijos už garantinį aptarnavimą. Taip pat, siekiant įvykdyti prievolę pranešti apie parduotų automobilių defektus ir jų ištaisymą.

Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir elektronine forma) yra sunaikinami praėjus 10 metų laikotarpiui. Susirašinėjimas su klientu ištrinamas ar sunaikinamas praėjus 5 metams po paskutinio kontakto.

4.7. Automobilių techninė apžiūra ir priežiūros darbai

Jūs taip pat galite kreiptis į mus dėl automobilio techninės apžiūros ir (arba) priežiūros darbų. Tokiu atveju, mes taip pat tvarkysime Jūsų asmens duomenis.

Mes prašysime nurodyti Jūsų ir automobilio savininko (jei duomenys skiriasi) vardą, pavardę ir adresą, gimimo datą, automobilio valstybinį numerį, registracijos kodą, el.

pašto adresą, telefono numerį bei Jūsų mokėjimo duomenis, kurie mums yra reikalingi sutarčiai parengti ir sudaryti bei paslaugoms suteikti. Jei Jūs nesate asmuo, įgaliotas veikti įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėsime suteikti savo paslaugų.

Sutarties vykdymo tikslais mes taip pat tvarkysime duomenis apie Jūsų automobilio gedimus, būklę, kintančius parametrus, nuo kurių priklauso garantijos sąlygos (pvz. kilometražas, tepalų keitimo data ir kt.), atliktus darbus.

Jūsų pateiktų duomenų valdytojai taip pat bus ir atitinkamo mūsų atstovaujamo prekių ženklo automobilių gamintojai bei su jais susijusios įmonės ir Marimotors (jei ji atstovauja konkretų gamintoją), kurie naudos Jūsų pateiktus duomenis siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Marimotors, garantinio aptarnavimo, pranešimo apie automobilių defektų taisymą tikslais. Šiuos duomenis minėti asmenys valdys Marimotors ir gamintojo teisėtų interesų pagrindu, siekiant tinkamos kompensacijos už garantinį aptarnavimą. Taip pat, siekiant įvykdyti prievolę pranešti apie automobilių defektų taisymą.

Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir elektronine forma) yra sunaikinami praėjus 10 metų laikotarpiui. Kita informacija, susijusi su paslaugų teikimu, senesnė nei

5 metai, sunaikinama kiekvienais kalendoriniais metais sausio 15 dieną.

4.8. Rinkodaros medžiagos užsakymas

Jei esate klientas arba pateikėte mums užklausą, rinkdami Jūsų asmens duomenis suteiksime Jums galimybę atsisakyti rinkodaros pranešimų. Jei neatsisakysite gauti

rinkodaros pranešimų, susisieksime su Jumis el. paštu arba telefonu, siekdami teisėto tikslo – reklamuoti savo produktus ir paslaugas, susijusius su Jūsų pirkiniu arba užklausa. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti šiuos pranešimus susisiekdami su mumis el. paštu info@marimotors.lt.

Jei esate klientas ar atsiuntėte mums užklausą ar domitės mūsų produktais ir paslaugomis, mes sudarysime Jums galimybę rinktis ir nuspręsti ar sutinkate gauti rinkodaros

medžiagą iš mūsų atstovaujamų prekių ženklų automobilių ir iš su jais susijusių asmenų, taip pat Marimotors ir kitų mūsų partnerių (draudimo įmonių, lizingo paslaugas, automobilių pagerinimo paslaugas teikiančių bendrovių). Tokiu būdu savo sutikimo pagrindu jūs gausite naujausią informaciją, priminimus ir pranešimus, jūsų bus teiraujamasi apie mūsų paslaugų ar platinamų prekių kokybę bei aptarnavimo kokybę.

Jums bus palikta galimybė atsisakyti gauti tokius pranešimus. Jei sutiksite gauti tokius pranešimus, prašysime nurodyti asmens duomenis (vardą, pavardę, pašto adresą ir

el. pašto adresą) bei automobilio duomenis (markę ir modelį), kad galėtumėme siųsti Jums tokius pranešimus. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atšaukti sutikimą, skaitykite toliau.

Jūsų asmens duomenis rinksime užpildydami atspausdintą formą aptarnavimo centre arba Jūs patys užpildysite duomenis Interneto svetainėje arba gamintojų svetainėse

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami penkerius metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei kada nors nuspręsite, kad nebenorite gauti rinkodaros pranešimų, jų galite bet kada atsisakyti pašalindami savo duomenis iš adresatų sąrašo. Tai padarysite paspausdami rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą arba susisiekdami su mumis šiuo kontaktiniu el. pašto adresu: info@marimotors.lt. Jums atsisakius gauti pranešimus, mes saugosime Jūsų el.pašto adresą atskirame sąraše, kad ateityje nebegautumėte mūsų rinkodatos pranešimų.

5. DALYVAVIMAS MARIMOTORS RENGINIUOSE

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Marimotors renginius (naujų automobilių pristatymas ir kt.). Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Marimotors socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje ar gamintojų, kurių prekių ženklus atstovauja Marimotors puslapiuose. Tokiu atveju duomenų valdytojai bus asmenys, naudojantys šias nuotraukas.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Marimotors neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos dvejus metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

6. DALYVAVIMAS ATRANKOSE

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu

Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar

sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

7. JŪSŲ DUOMENYS IR TREČIOSIOS ŠALYS

Jūsų sutikimu, esant teisinei prievolei ar teisėtam interesui mes Jūsų asmens duomenis perduodame trečiosioms šalims esančioms ES/EEE. Duomenys su Jūsų sutikimu yra teikiami bankams, draudimo įmonėms, automobilių pagerinimo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams.

8. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Paprastai mes neatskleidžiame Jūsų asmens duomenų, tačiau tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Marimotors veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, paslaugų teikėjams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.) jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

8.1.1. Informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;

8.1.2. Asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;

8.1.3. Informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);

8.1.4. Informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);

8.1.5. Informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šio privatumo pranešimo pakeitimus; ir

8.1.6. Informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

Duomenų gavėjų sąrašas, nurodytas šioje Privatumo politikoje gali būti atnaujintas. Jei Jūs pageidaujate gauti atnaujintą duomenų gavėjų sąrašą, prašome apie tai mums

pranešti el. paštu adresu info@marimotors.lt, nurodant @Pageidauju gauti atnaujintą Marimotors tvarkomų asmens duomenų gavėjų sąrašą”.

9. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES

Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes perduodami tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tuo atveju jei vienintelis teisėtas pagrindas Jūsų asmens

duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes yra Jūsų sutikimas, Jūsų asmens duomenys bus perduoti tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir informavus jus apie galimus tokių perdavimų pavojus dėl to, kad nepriimtas sprendimas dėl tos šalies tinkamumo ir nesustatytos tinkamos apsaugos priemonės.

10. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Suprantame, kad savo asmens duomenis mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų vidinių priemonių. Tai yra:

 • užtikriname griežtą prieigos kontrolę ir suteikiame prieigą prie duomenų tik asmenims, kuriems juos yra būtina žinoti;
 • prieiga prie asmens duomenų yra apsaugota tinkamo lygio slaptažodžiais;
 • sudarome konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų
 • stebime prieigą prie asmens duomenų; ir kt.

11. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@marimotors.lt.

11.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Jei norite atšaukti sutikimą, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: info@marimotors.lt.

11.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti:

11.2.1. Pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: info@marimotors.lt.

11.2.2. Patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir

11.2.3. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Atsakymą pateiksime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

11.3. Teisė prašyti suteikti daugiau infomacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@marimotors.lt.

11.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. Laikas nuo laiko skelbiame savo politiką, kurioje paaiškiname, kaip reaguojama į atitinkamus prašymus, ir ko iš mūsų galite tikėtis pateikę prašymą įgyvendinti Jūsų teises. Paskelbę tokią politiką, čia pateiksime nuorodą į ją. Tokiu atveju galime paprašyti Jūsų pateikti prašymą raštu šiuo el. pašto adresu: info@marimotors.lt ir patvirtinti savo asmens tapatybę.

11.4.1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

11.4.2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:

 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

11.4.3. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

11.4.4. Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų ­­­kopiją.

11.4.5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

12. SKUNDAI

Esate mums svarbūs ir mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų rinkimui ir naudojimui taikome griežtus standartus. Taigi labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų naudojimu, ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs taip pat galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūs taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.

13. ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO ATNAUJINIMAS IR GALIOJIMAS

Esate mums svarbūs ir mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų rinkimui ir naudojimui taikome griežtus standartus. Taigi labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų naudojimu, ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs taip pat galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūs taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.

14. KAIP VALDYTI SLAPUKUS

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugiau informacijos apie slapukus

15. SLAPUKŲ VALDYMAS JŪSŲ NARŠYKLĖJE

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai ir visiškai neveiks naršymas internetu. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine svetaine.

Talpyklos ir slapukų išvalymas

Registracija konsultacijai

Įsipareigojame Jūsų automobilio remonto darbus atlikti naudojantis
sertifikuota Ford Motor Company technologija.


  Privacy Policy Settings